...

Powerful Speaker

Jak mówić po angielsku z powerem
i z pewnością siebie?

Bezpłatny WARSZTAT:
Nowy termin: 07.08.2023
18:00 - 20:00

Podczas warsztatu:

Dzięki temu zobaczysz, jak mówić z większą siłą przebicia!

Kilka słów o mnie:

Nazywam się Natalia Kazik i uczę, jak mówić po angielsku w sposób przekonujący i klarowny i jak osiągnąć ten cel szybko. Uważam, że nauka angielskiego nie powinna trwać latami. Dlatego uczę, w jaki sposób można osiągać założone cele o wiele szybciej. Potrzebne jest nam do tego skupienie, determinacja i gotowość do nieustannego sprawdzania swojego angielskiego w realnych sytuacjach. Więcej o mnie przeczytasz tutaj.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.