...

Zapraszam Cię na bezpłatny warsztat: Aktywator Angielskiego

AKTYWUJ ANGIELSKI, POCZUJ SIĘ PEWNIEJ I DZIAŁAJ!

Termin: 20 marca 2024
Godzina 18-20:00.

Szczegóły:

Czego dowiesz się podczas warsztatu?

Przyjdź zwłaszcza, jeśli:

Kilka słów o mnie:

Nazywam się Natalia Kazik i uczę jak mówić swobodniej i płynniej poprzez zanurzenie się w języku angielskim. Uważam, że nauka angielskiego nie powinna trwać latami. Dlatego uczę, w jaki sposób można osiągać założone cele o wiele szybciej. Potrzebne jest nam do tego skupienie, determinacja i gotowość do nieustannego sprawdzania swojego angielskiego w realnych sytuacjach. Więcej o mnie przeczytasz tutaj.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.