...

Aktywator Angielskiego

Jak aktywować angielski i śmigać bez oporów?

Kolejna edycja już 14 sierpnia 2023.
Godzina 18-20:00.

Zapisz się na listę!

Czego nauczysz się podczas warsztatu?

Czy jesteś gotowa/y, aby w końcu aktywować swój angielski? Mam nadzieję, że TAK! 🙂

Zapraszam Cię serdecznie!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.