...
Podnieś poziom
angielskiego w 3 miesiące
i zrealizuj swoje cele


JAK PRACUJĘ?

W pracy nad angielskim najważniejsza jest dla mnie skuteczność. Aby nasza praca miała efekt, działamy nad angielskim według kilku zasad:

  • Twoje cele: dokładnie określamy, jakie obszary chcesz wzmocnić – to na nich skupiać się będzie nasza praca
  • Coaching + Angielski: dzięki coachingowi identyfikujemy przeszkody, które stoją na Twojej drodze do płynnego i swobodnego mówienia i pokonujemy je
  • Koncentracja: Przez okres kilku miesięcy angielski staje się dla Ciebie priorytetem
  • Jesteś w akcji: angielski od razu ćwiczysz w realnych sytuacjach; analizujemy je i szlifujemy odpowiednie obszary
  • Tu i teraz: pracujemy na celach, które obecnie są dla Ciebie ważne (np. spotkania, negocjacje, wystąpienia publiczne)
  • Intensywność: pracujemy intensywnie, ale też z dużą dawką humoru 🙂 

SZYBKOŚĆ = 3 MIESIĄCE

Do angielskiego trzeba podejść strategicznie. Trzeba mieć bardzo konkretne cele i okres ich realizacji. W przeciwnym razie nauka rozwleka się na lata i efektów nie widać. Ja lubię szybkie i skuteczne „akcje” i takie podejście jest podstawą każdej mojej współpracy z drugą osobą. Mając wyznaczone ramy czasowe nasz mózg mobilizuje się i w pełni skupia na realizacji celu.

EFEKTY W ANGIELSKIM = EFEKTY ZAWODOWE

To w działaniu tak naprawdę okazuje się, co potrafisz. Dlatego w moim podejściu nie oddzielamy nauki angielskiego od Twoje życia i od sytuacji, w których używasz angielskiego. Te dwa obszary cały czas się łączą. Analizujemy sytuacje zawodowe, w których używasz angielskiego i opanowujemy je do perfekcji.

TWOJE MYŚLENIE = PRZYŚPIESZONY SUKCES

To jak myślisz o sobie i o angielskim prowadzi Cię do sukcesu albo od niego oddala. Jeżeli skupiasz się tylko na nauce angielskiego bez przyjrzenia się swoim przekonaniom, nauka może ciągnąć się latami. W mojej pracy działam na dwa fronty – ważne jest uświadomienie sobie CO właściwie myślimy o angielskim i o sobie i czy to myślenie nam służy. Potem budujemy takie przekonania, które prowadzą Cię do sukcesu.

Nie jestem typowym lektorem języka angielskiego. Przy wyzwaniach i celach osób, z którymi pracuję, nie sprawdzają się tradycyjne sposoby nauki. Są one najmniej efektywne.

Moi klienci potrzebują szybkich efektów w realnym życiu: podczas spotkań, rozmów, negocjacji.

Dlatego działamy przez 3 miesiące, w ciągu których zanurzasz się maksymalnie w języku angielskim.


Z kim pracuję?

  • Z osobami, które potrzebują w krótkim czasie zrobić duży skok w języku angielskim. 
  • Z osobami, którym zależy na angielskim i są zmotywowane do pracy nad swoim celem. 
  • Nie z osobami, które chciałyby, ale… 😉 


Konsultacja

Aby rozpocząć współpracę, potrzebuję bardzo dokładnie przeanalizować Twój obecny poziom i potrzeby. Dzieje się to podczas konsultacji.

Niezależnie od tego, czy podejmiemy dalszą współpracę czy nie, podczas konsultacji przekażę Ci, jakie kroki w zakresie umiejętności mówienia, wymowy, słownictwa i gramatyki musisz podjąć, aby wejść na wyższy poziom.  

O szczegółach możesz przeczytać tutaj:

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.